แผนที่ภาคเหนือตอนบน โดย เพิ่มพูน เว็บไซต์ รับทำเว็บไซต์

แผนที่ภาคเหนือตอนบน​

แผนที่ภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย 8 จังหวัด

  • จังหวัดเชียงใหม่
  • จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • จังหวัดลำปาง
  • จังหวัดลำพูน
  • จังหวัดเชียงราย
  • จังหวัดน่าน
  • จังหวัดพะเยา
  • จังหวัดแพร่

แผนที่ประเทศไทย แบ่งตามภูมิภาค

แผนที่ภาคเหนือตอนบน โดย เพิ่มพูน เว็บไซต์ รับทำเว็บไซต์